A partir del pròxim curs, Agora Sant Cugat International School serà, oficialment, col·legi IB Contínuum. De què es tracta?

Després de molts anys d’esforç en formació i canvi metodològic, el curs vinent Agora Sant Cugat International School entrarà a formar part de l’exclusiu grup d’escoles que ofereix el Contínuum del programes de l’IB. «Han passat deu anys gairebé des que el col·legi va iniciar aquest llarg camí i avui ens sentim feliços d’haver-ho aconseguit i, al mateix temps, seguim compromesos amb el repte de seguir innovant per oferir el millor projecte educatiu als nostres alumnes», afirma Jordi Ros, sotsdirector del nostre centre. «Estem orgullosos que Agora Sant Cugat International School pertanyi al reduït grup d’escoles que imparteix el Contínuum dels programes de l’IB», completa.

I és que, amb aquest repte aconseguit esdevenim, així, en el segon col·legi a oferir-lo a Catalunya, i en el 23 en l’àmbit nacional. Però, exactament, a què ens referim amb IB Continuum?

Comencem pel principi: Què és l’IB Continuum? A grans trets, es tracta del títol que reben les institucions que poden impartir almenys tres programes de l’Organització del Batxillerat Internacional. Aquesta institució, segurament la més prestigiosa del món per la rugositat i qualitat dels seus programes, ofereix quatre programes d’educació internacional dirigit a nens d’entre tres i dinou anys. «Aspira a ajudar els col·legis a desenvolupar alumnes ben formats i amb caràcter: alumnes que puguin respondre als desafiaments amb optimisme i una ment oberta (…); estudiants que estiguin preparats per aplicar el que aprenen en el món real, complex i en situacions impredictibles», afirmen en la seva pròpia pàgina web.

El més destacable d’aquests programes és la metodologia d’ensenyament i aprenentatge que utilitzen, molt diferent del model educatiu tradicional: l’aprenentatge és molt vivencial, ja que es dóna importància al desenvolupament d’habilitats i no a la repetició de continguts. A més, el treball experimental és molt important en cadascuna de les etapes.

Cada programa està adaptat a les necessitats educatives de cada etapa educativa: A Educació Infantil i Educació Primària s’anomena Programa de l’Escola Primaria (PEP) o Primary Years Programme (PYP), A secundaria s’imparteix el Programa dels Anys Intermedis (PAI) Middle Years Programme (MYP) y a Batxillerat s’imparteix el que segurament és el més conegut de tots els programes de l’IB, el Programa del Diploma (PD) o Diploma Programme (DP).

Entre si, tots estan relacionats perquè tots persegueixen el mateix objectiu i, per tant, tots tenen la mateixa filosofia i metodologia , coherents amb els principis i valors d’Agora Sant Cugat International School. D’aquí la importància de tenir l’autorització per impartir IB Continuum perquè cohesiona tot el col·legi i el focalitza en els objectius educatius i reforça la internacionalitat d’Agora Sant Cugat International School.

Així es desenvolupa l’IB Continuum per etapes:

IB a Infantil i Primària

Durant els cursos d’educació infantil i d’educació primària els estudiants d’IB treballen a través del programa PEP mantenint la immersió en anglès, a més de segui amb el xinèi poder afegir l’alemany o el francès a partir de 3r d’Educació Primària. El suport i l’atenció de la tutora és personalitzada i aprofundeix en tècniques i hàbits d’estudi per a assegurar el seu èxit acadèmic en el futur.

Una de les característiques més destacades d’aquest programa és que l’estudiant fa servir la seva iniciativa per assumir la responsabilitat del seu propi aprenentatge. La coordinadora del Programa de l’Escola Primària, Mireia Cuxart, ens explica: “El projecte educatiu en el PEP es basa en la indagació, la reflexió i la comprensió conceptual. Per als nostres alumnes, cada unitat d’indagació representa un desafiament constant. A partir dels seus coneixements previs i les experiències d’aprenentatge poden desenvolupar-se en contextos locals i globals. Utilitzant les habilitats del PEP i el treball col·laboratiu, resolen problemes amb l’ajuda de les assignatures, ja que treballen sempre de forma transdisciplinar. En definitiva, els permet ser agents i prendre accions sobre el seu propi aprenentatge.”

El món PEP es diferencia del programa d’educació tradicional en el currículum. Un dels trets d’identitat és l’avaluació, integrada i contínua que es realitza a través de sis temes transdisciplinaris que acompanyaran l’alumne durant el Programa i que responen a les següents preguntes:

 • Qui som?
 • On ens trobem en el temps i l’espai?
 • Com ens expressem?
 • Com funciona el món?
 • Com ens organitzem?
 • Com compartim el planeta?

Aquests sis temes inclouen diferents unitats d’indagació que contemplen tots els objectius i continguts del currículum acadèmic, integrant totes les matèries tradicionals.

És a dir, els estudiants no tindran una assignatura de matemàtiques, una altra de llengua i una altra de ciències, sinó que, a través d’unitats d’indagació treballaran els continguts d’aquestes matèries i altres de forma conjunta.

Programa dels Anys Intermedis: una altra Secundària

El Programa dels Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional està dirigit a estudiants d’entre 11 i 16 anys, corresponent a l’Educació secundària i consta de vuit grups d’assignatures:

 • Adquisició de Llengües
 • Llengua i Literatura
 • Individus i Societats
 • Ciències
 • Matemàtiques
 • Arts
 • Educació Física i per a la Salut
 • Disseny

A més, els alumnes hauran de participar en, almenys, una unitat interdisciplinària a l’any de manera col·laborativa i , finalment, hauran de completar un projecte a llarg termini en el qual demostrin els coneixements adquirits.

El PAI va ser l’últim programa a implantar-se a Agora Sant Cugat. El maig del 2021 ha estat quan hem obtingut l’autorització oficial, després de passar una rigorosíssima auditoria. Amb aquesta autorització hem assolit ser un col·legi amb el Continuum dels programes de l’IB. El coordinador del PAI, Arnaldo Schapire, ens explica una mica sobre el procés: “La implantació del PAI ha representat un gran desafiament per a la nostra comunitat educativa. Al llarg de dos anys i immersos en una pandèmia, els nostres professors s’han format i treballat molt intensament per afrontar una avaluació externa rigorosa que garanteix la nostra preparació per oferir el PAI. Com a coordinador del programa, és un orgull haver pogut dirigir aquesta transformació que beneficia a alumnes i professors, i era necessària per generar un nexe coherent amb el programa de l’escola Primària (PEP) i preparar els alumnes per afrontar els reptes acadèmics del Programa del Diploma (PD). ”

Programa del Diploma del Batxillerat Internacional

Aquest programa és el que substitueix el Batxillerat convencional i compta amb el reconeixement de les principals universitats del món. Permet als estudiants desenvolupar habilitats úniques i vitals per a la projecció d’una carrera internacional, ja que aconsegueixen consciència social, fluïdesa en la llengua estrangera, pensament independent i aprendran a treballar en equip i el compromís social. Tot el que treballen des dels primers nivells d’Infantil en cas d’haver cursat PEP i PAI.

Pel que fa al currículum, està format per:

 • Un tronc comú, compost per tres components troncals: Teoria del Coneixement, Monografia i Creativitat, Activitat i servei.
 • Sis grups d’assignatures: Estudis de Llengua i Literatura, Adquisició de Llengües, Individus i Societats, Ciències, Matemàtiques i Arts. Dins d’aquests sis grups hi ha altres sub assignatures relacionades i dividides en Nivell Superior i Nivell Mitjà.

Els estudiants hauran de triar una sub assignatura de cadascun dels cinc primers grups i, a més, una sub assignatura d’Arts o una segona sub assignatura d’un altre grup.

Una característica fonamental del Programa del Diploma és que els estudiants que el cursen no han de fer els exàmens de les PAU, sinó que la seva qualificació els serveix també per accedir a les universitats de l’estat espanyol. És de destacar que els estudiants de Programa del Diploma assoleixen una nota d’accés un punt superior a la dels estudiants del batxillerat nacional. En concret aquest curs els nostres estudiants de Programa del Diploma han assolit una nota de 8,4 de mitjana a la fase general.

Beneficis que ofereix IB Continuum

Són molts els estudis que han arribat a conclusions sobre els beneficis de cada un dels nivells que conformen IB. Però, en la pàgina web oficial es fa una selecció dels avantatges generals i la nostra coordinadora del Programa Diploma (primer a implantar-se a ASCIS fa més de deu anys) Montse Martí, ens ha resumit alguns: “Els alumnes de l’IB són capaços de produir el seu propi coneixement. Els programes pretenen despertar la curiositat i instruir-los en els mecanismes de la indagació i la investigació. El complement de tot això és l’assignatura de CAS que permet que els alumnes es formin en habilitats no acadèmiques (esport, creativitat) i en el servei a la comunitat. Això els ajuda a reconèixer les necessitats del seu entorn i els dóna l’oportunitat de convertir-se en ciutadans empàtics i compromesos amb la seva comunitat.

Els tres programes de l’IB tenen en comú l’objectiu que tots els membres de la comunitat educativa, famílies professors i alumnes pugin desenvolupar al màxim els atributs del perfil de la comunitat de l’IB per esdevenir indagadors, pensador, bons comunicadors, solidaris, reflexius, de mentalitat oberta, audaços, Íntegres, equilibrats, informats i instruïts. En resum, persones capaços de construir un món millor a través de la comprensió mútua i el respecte intercultural. “

26 / 07 / 21