Batxillerat Internacional, una educación global

En una educació global, és imprescindible comptar amb una qualificació que incorpori i transmeti valors a nivell internacional. Aquest és el cas del Batxillerat Internacional (IB). La majoria dels nostres centres educatius, coneguts com a Col·legis Mundials IB, estan acreditats per ensenyar aquesta qualificació. D’aquesta forma, promovem l’educació internacional que els estudiants necessiten i que el context actual requereix.

 

Què és l’IB?
El Batxillerat Internacional és un programa d’estudi que ofereix múltiples avantatges. El pla d’estudis incorpora una varietat d’infraestructures i bones pràctiques, que consciencia als alumnes a tenir cura del medi ambient, així com de la comunitat internacional, i anima a desenvolupar el pensament crític i independent.

A més a més, estableix les bases per accedir a les universitats més prestigioses del món. De fet, els estudiants d’IB accedeixen amb seguretat a estudis universitaris. Aquest programa ofereix un repte acadèmic, amb exàmens finals, que incorpora tres unitats principals: teoria del coneixement, redaccions extenses i creativitat, així com assignatures optatives dissenyades per garantir els estudis de llengua, socials i ciències.

Els estudiants de Batxillerat Internacional desenvolupen un conjunt d’habilitats úniques i vitals per una carrera internacional. Obtenen consciència cultural, fluïdesa en una segona llengua, pensament independent, anàlisis rigorós, treball en equip i compromís social. Això permet que els estudiants puguin comunicar-se efectivament amb persones de diferents cultures i països, fomentant el sentit del respecte i la tolerància.

 

Quins són els beneficis pels alumnes?
– Aprenen a pensar de manera independent i a assumir el control del seu propi aprenentatge.

– Participen en programes d’educació que els permet estudiar en les millors universitats a nivell mundial.

– Desenvolupen la seva sensibilitat cultural a través de l’aprenentatge d’un segon idioma.

– Aprenen a relacionar-se amb altres persones en un món globalitzat i canviant.

El programa IB pretén formar estudiants reflexius i crítics, amb una actitud activa i una vocació per aprendre que es prolonga durant tota la vida. Els alumnes mantenen una curiositat constant, assumeixen plenament la seva responsabilitat com ciutadans i mostren una mentalitat oberta cap a altres cultures i opinions.

Les universitats més prestigioses del món mostren un gran interès pels alumnes que obtenen el programa diploma per la seva capacitat de treball i esforç, així com pels seus valors com a persona.

 

El Batxillerat Internacional ofereix un món tan gran com vulguin!

 

27 / 08 / 15