Famílies

Al col·legi Agora International School Sant Cugat considerem que la família és un pilar fonamental en el procés d’aprenentatge dels alumnes. Creiem en una relació constant, conjunta i triangular entre el col·legi, els estudiants i les famílies, on aquestes últimes participen activament en un aspecte tan essencial com la formació.

Promovem la comunicació per crear un entorn de confiança i enriquir els vincles de forma propera, personal i adaptada a les necessitats dels alumnes i de les seves famílies. L’objectiu d’Agora International School és desenvolupar un lligam harmònic, mitjançant el qual les famílies siguin conscients de cadascuna de les decisions que afecten l’alumne i coneguin perfectament el funcionament del centre a la seva totalitat.

La relació família-col·legi és primordial per fer possible un treball conjunt. Ens centrem en educar al terreny acadèmic, en desenvolupar les persones per formar part del món, sempre sense deixar de banda els valors que volem transmetre. Procurem que l’alumne tingui una llibertat responsable i que accepti i assumeixi les seves responsabilitats i les conseqüències dels seus actes, que sigui capaç d’analitzar els esdeveniments del seu entorni i que aprengui a tenir autocontrol i autodisciplina.

En definitiva, creiem que l’escola i la família tenen una prioritat en comú: el ple desenvolupament de l’alumne.

ELLS T’HO EXPLIQUEN

«Cal destacar en primer lloc, la labor educativa de gran qualitat i exigència que ASCIS ofereix a tots els alumnes i que segueix una línia progressiva i uniforme, quant a valors i a disciplines acadèmiques, que es desenvolupa des de l’etapa infantil i culmina al Batxillerat.

Aquesta homogeneïtat en el mètode i en el tracte possibilita que les famílies i ASCIS tinguem l’oportunitat de trobar un lloc des d’on treballar de forma conjunta per aconseguir el bon desenvolupament de l’educació dels nostres fills.

A més dels valors de l’equip docent, molt professional i compromès, i la resta del personal d’ASCIS són capaços de transmetre als nens i joves, és molt important per nosaltres el poder complementar l’educació acadèmica dels nostres fills amb altres vivències i experiències vinculades, entre altres, al món de la música, als certàmens literaris, a projectes solidaris i, com no podia ser de cap altra manera, als intercanvis d’alumnes amb altres centres educatius de diferents països, cosa que els ofereix la possibilitat d’ampliar els seus horitzons i conèixer de primera mà altres cultures i formes de viure.»

Família Homet – Castillo

«Com a professora i tutora, m’agradaria destacar la relació entre la família i l’escola que ofereix el nostre centre, ajudant tots els nostres alumnes en el seu procés educatiu sempre amb la participació activa de les famílies per a optimitzar el seu rendiment acadèmic, així com destacar l’ajuda que el professorat ofereix als nostres alumnes per a resoldre dubtes de matèria o altres temes personals que preocupen i puguin afectar l’atenció a classe.»

Joana Henne

Tutora de 1er d’ESO i Professora d’alemany

Aviso Legal