Secundària

Al llarg de l’Educació Secundària, els alumnes d’Agora Sant Cugat International School perfeccionen les seves habilitats com a pensadors creatius, crítics i reflexius. L’ensenyament s’especialitza en assignatures separades i paral·lelament es fomenta la connexió entre diferents àrees curriculars. Les classes se centren en temes i preocupacions globals, de la vida real i fomenten el desenvolupament d’habilitats per a la comunicació, la comprensió i el sentit de responsabilitat social. Agora Sant Cugat International School és un col·legi que imparteix el Programa dels Anys Intermedis (PAI) del Batxillerat Internacional (BI)que desitja obtenir l’autorització com a Col·legi del Món BI i impartir els seus programes en totes les etapes formatives.

El currículum a la etapa de secundària pretén formar persones competents amb les eines necessàries per entendre el món i ser capaces d’intervenir de forma activa i crítica a la nostra societat. Per aconseguir-ho, es fomenta el diàleg i la comunicació a través d’una metodologia que treballa els hàbits i les tècniques d’estudi per afavorir la constància, la tenacitat i la disciplina. Aquesta metodologia participativa permet l’alumne desenvolupar un pensament crític i constructiu, ajudar-lo a tenir autocontrol i autodisciplina i aconseguir una vivència d’èxit per la seva feina.

El trilingüisme és un dels aspectes bàsics del projecte d’aquesta etapa. Cada matèria té assignada una llengua vehicular (anglès, castellà o català) i els alumnes estudien una segona llengua estrangera (alemany o francès). A més dels idiomes, la preparació global dels alumnes d’Agora Sant Cugat International School implica la participació en programes i experiències que potencien l’intercanvi cultural i a les assignatures es treballa de forma transversal i es posa en pràctica les llengües anglesa, francesa i alemanya.

L’acció tutorial continua e individualitzada forma part del dia a dia dels alumnes d’Educació Secundària. Abans d’acabar 3r d’ESO, els tutors orienten els alumnes i les seves famílies per escollir l’itinerari que, al següent curs, l’obrirà les portes a las diferents modalitats de Batxillerat: un itinerari està dirigit cap als Batxillerats de Ciències i Ciències de la Salut o el Batxillerat d’Enginyeria i Arquitectura; un segon itinerari els prepara per als Batxillerats d’Arts i Humanitats o Ciències Socials; finalment, els dos últims itineraris permeten un primer contacte amb la metodologia i els continguts del Batxillerat Internacional Científic o Social que ofereix el col·legi internacional. Aquesta orientació és personalitzada, basada en les aptituds i els interessos de cada alumne.

ELLS T’HO EXPLIQUEN

«Hola! Em diuen Bianca i tinc 12 anys. Sóc alumna de l’Agora Sant Cugat International School, i sempre, des del primer dia d’escola m’ha encantat! És tot molt emocionant!

En la transició de la meva escola anterior a l’Agora es van produir molts canvis positius i tots els professors van ser molt útils. Vaig tenir problemes per adaptar-me als diversos sistemes de divisió en matemàtiques i el meu professor em va ensenyar a fer-los pas a pas fins que vaig aconseguir entendre’ls. A més, hi ha molta gent agradable i això significa que pots arribar a tenir molts amics per passar el temps. Hi ha moltes oportunitats per fer coses diferents com unir-se a la banda de l’escola, aprendre idiomes i fins a aprendre a cuinar. L’escola et desafia a traure el millor de tu, i a qui no li agraden els reptes?

Encara recordo el primer dia en 6è de Primària. Estava emocionada d’estar-me en una nova escola, però també un poc nerviosa. Després que em presentaren a tothom, recordo que em vaig sentir alleujada quan vaig descobrir que tots eren superamables, solidaris i acollidors.

És una escola realment molt bona, ja que millora el teu coneixement i al llarg de 6è de Primària vaig millorar molt les meves habilitats de llengua i les meves habilitats musicals. Amb la classe vam fer excursions molt divertides i viatges al camp. Els meus favorits eren els viatges en què ens quedàvem a dormir (un a la tardor i un altre a l’estiu). En el meu primer any vaig fer molts amics nous i vaig aprendre coses interessants sobre el món. El que m’agrada d’ASCIS és que hom es preocupa per tu i fas amics per tota la vida.»

Bianca Román

Alumna de 1r d’ESO

Aviso Legal