Innovació educativa a NACE Schools amb la Flipped Classroom

Què és la Flipped Classroom
Molts de vosaltres us preguntareu què és la Flipped Classroom, també coneguda com la “classe invertida o al revés”. Es tracta d’un nou model pedagògic que inverteix el model tradicional d’una classe. Una tècnica en la qual els alumnes aprenen online des de casa, a través dels materials que el professor els proporciona, i després consoliden els conceptes a l’aula. És a dir, el professor els guia mentre aprenen a casa i, una vegada a l’aula, realitzen els deures per consolidar els conceptes amb l’ajuda del professor.

La tecnologia i l’aprenentatge són dos components essencials d’aquest nou model, que aposta per la innovació educativa i que va més enllà d’una simple activitat. La Flipped Classroom té un enfoc integral i incrementa el compromís i la implicació dels estudiants, ajudant-los a millorar la seva comprensió i motivació.

Com va sorgir aquest mètode
Al 2007 dos professors dels Estats Units van percebre que molts dels seus estudiants faltaven a classe amb freqüència, així que van decidir gravar les lliçons en vídeo i publicar-les a Internet, per tal que les poguessin treballar a casa. Així mateix, també van observar que a través d’aquest mètode podien prestar més atenció a les necessitats individuals de cada alumne a la classe, ja que cada un d’ells aprenia al seu ritme. D’aquesta forma va aparèixer la Flipped Classroom, una metodologia que aplica la part més mecànica de l’aprenentatge a casa i la més pràctica a l’escola.

Quins beneficis aporta
Moltes de les escoles de NACE Schools ja han pogut comprovar els beneficis que aporta la Flipped Classroom. Aquest mètode educatiu permet als estudiants rebre un feedback més instantani i aprendre al seu ritme, cosa que fomenta la motivació cap a l’aprenentatge. A casa els alumnes poden visualitzar les lliçons tantes vegades com sigui necessari, i a l’aula el professor resol els dubtes.

La innovació educativa que suposa aquest model aporta els següent beneficis:

– Permet al professor dedicar més temps a les necessitats individuals.
– És una oportunitat per tal que el professor pugui compartir informació. No només amb els alumnes, sinó amb tota la comunitat.
– Crea un ambient actiu d’aprenentatge i col·laboració.
– Involucra a les famílies al procés d’aprenentatge.

El canvi educatiu
L’educació del segle XXI implica anar més enllà de la classe i guiar als alumnes a aconseguir el seu màxim potencial. Això implica una atenció a la diversitat, un aspecte que la Flipped Classroom té molt present. Molts dels centres de NACE Schools ja han provat aquesta nova didàctica amb resultats molt positius. Gràcies a aquesta atenció personalitzada, el professor pot adaptar els materials i l’alumne pot dedicar el temps que sigui necessari a aprendre els conceptes a casa. Cada nen és únic i requereix una atenció especial.

21 / 01 / 16