Aules i laboratoris

Aules TIC

Laboratoris

Espais singulars

Biblioteques

Teatre

Instal·lacions esportives i espais de recreació

A Agora Sant Cugat International School disposem de diverses aules i laboratoris per desenvolupar totes les competències i habilitats dels nostres alumnes.

Aules d’educació infantil

Tant a l’Agora Sant Cugat International School com a l’Agora Patufet Infant School, hi ha aules d’Educació Infantil pel desenvolupament correcte de les capacitats i habilitats dels alumnes, per oferir un aprenentatge adequat als diferents ritmes de creixement de l’alumnat.

Aules específiques

Al nostre col·legi, disposem d’aules específiques amb el material necessari per dur a terme el nostre gran projecte educatiu:

  • Aula de psicomotricitat per ajudar els nostres alumnes a desenvolupar les seves capacitats físiques, emocionals i socials.
  • Aules de música on els nostres alumnes reben una excel·lent educació musical que ens diferencia de la resta de centres.
  • Aules d’informàtica que ofereixen als nostres alumnes un aprenentatge real de l’ús de les noves tecnologies.
  • Aules de psicopedagogia per treballar amb alumnes que presenten necessitats educatives específiques.
  • Aules de desdoblament necessàries per donar suport individualitzat als nostres alumnes i atendre la diversitat de ritmes d’aprenentatge.
  • Aules d’art on impulsem la creativitat i l’experimentació amb diverses tècniques artístiques per desenvolupar les capacitats sensitives i creatives.

Aules TIC

Les nostres aules TIC són l’entorn digital interactiu necessari per millorar l’aprenentatge dels nostres alumnes i estan dotades de pissarres digitals, tauletes i netbooks que permeten als estudiants treballar tant de manera autònoma com desenvolupar les seves capacitats de treball en grup. L’ús de les noves tecnologies a l’aula és essencial per oferir a l’alumnat una educació actual i innovadora i aplicar noves metodologies que milloren la seva motivació i potencien les seves habilitats.

Laboratoris

Als laboratoris, els nostres alumnes tenen a la seva disposició instruments i materials per aprendre a través de l’experimentació i posar en pràctica els continguts i les tècniques de cada matèria. Per això, tenim laboratoris de Tecnologia i Robòtica, Física, Química i Biologia.

Espais singulars

Perquè els nostres alumnes aprenguin a experimentar i descobrir el seu entorn, el col·legi ha incorporat un hort i una estació meteorològica. Aquests espais permeten estudiar el medi ambient i aprendre de la naturalesa.

Biblioteques

La biblioteca és l’espai per l’adquisició de coneixements, per gaudir d’experiències, cultures i, sobretot, per fomentar la passió per la lectura i desenvolupar la capacitat lectora. És un recurs necessari i essencial per completar l’aprenentatge de l’aula amb consultes i donar resposta a l’afany de curiositat del nostre alumnat.

Teatre

Disposar d’un espai específic per al teatre a l’escola permet aplicar les metodologies pròpies del treball per competències i suposa una eina magnífica per fomentar la interacció constant amb els alumnes per dur a terme el nostre gran projecte educatiu. A més, és una activitat que ens permet potenciar l’expressió oral i corporal, la creació artística i les habilitats socialitzadores del treball en equip, l’autoestima i la seguretat en un mateix.

Instal·lacions esportives i espais de recreació

Ja que l’esport és un dels puntals fonamentals pel desenvolupament integral dels nostres alumnes, posem a la seva disposició instal·lacions esportives que permeten rebre formació específica de cada esport per facilitar la seva pràctica en el futur.

Aviso Legal