IB: Un model de futur

El Batxillerat Internacional® (IB per les seves sigles en anglès) proporciona als alumnes un currículum acceptat universalment per les institucions d’educació superior. Els programes de l’IB són exigents per a l’alumne, però també amb la formació i l’avaluació dels professors, els quals tenen a la seva disposició activitats de desenvolupament professional de gran qualitat, marcs educatius innovadors i una pedagogia reconeguda per les universitats més prestigioses del món.

El Batxillerat Internacional® (IB) és un model de futur que desenvolupa en els alumnes competències clau per al seu èxit acadèmic, professional i personal, tot afavorint l’assoliment dels seus objectius en un context internacional. Anima els estudiants a pensar de manera independent i conduir el seu propi aprenentatge, els ajuda a ser conscients de les diferències culturals i els permet relacionar-se amb els altres en un món cada vegada més globalitzat i canviant.

Agora Sant Cugat International School imparteix el Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional® (IB) i és un dels 20 col·legis autoritzats a Espanya per impartir el Programa de l’Escola Primària (PEP). Com a Col·legi del Món de l’IB, és un centre de recerca, reflexiu, actiu i creatiu en constant procés de millora que té com a objectiu formar estudiants compromesos amb el seu futur i el del món que els envolta.

Currículum i etapes

Agora Sant Cugat International School està autoritzat per impartir el Programa de Diploma (PD) del Batxillerat Internacional® (IB) en l’etapa de Batxillerat i el Programa de l’Escola Primària (PEP) en el segon cicle d’Infantil i l’etapa de Primària. A més, és un col·legi autoritzat per impartir el  Programa dels Anys Intermedis (PAI) i ja n’incorpora les metodologies segons els criteris exigents del Batxillerat Internacional®.

Més informació
Agora-Sant-Cugat_Excelencia-educativa_Etapas

Metodologia

La metodologia emprada a Agora Sant Cugat International School es distingeix per la innovació educativa, l’alt rendiment acadèmic i l’atenció personalitzada a les necessitats de cada alumne. Els nostres alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge, gràcies a una àmplia gamma de tècniques docents que ens permeten potenciar-ne els talents naturals, tot adaptant-nos a les seves preferències i necessitats.

Més informació
metodologia-agora-sant-cugat

Innovació tecnològica

Les noves tecnologies i l’aprenentatge experiencial ens permeten millorar el programa tradicional, amb una nova dimensió i un augment de la participació de l’alumne. Els nostres alumnes disposen de les últimes tecnologies aplicades a l’educació i de les solucions pedagògiques més avançades. Una proposta educativa més dinàmica i atractiva, amb matèries que impulsen el desenvolupament cognitiu i preparen els estudiants per als grans reptes del demà.

Més informació
innovacion-tecnologica-agora-sant-cugat-2

Professors

La preparació dels professors és un factor clau en l’èxit d’Agora Sant Cugat International School. Els docents, altament preparats i especialitzats, participen en projectes de formació per tal de mantenir-se en un procés d’aprenentatge continu i dominar les últimes solucions educatives. Algunes d’aquestes iniciatives són els Learning Coaches o el procés continu de millora Globeducate Platinum Standard.

Més informació
profesores-agora-sant-cugat

Gabinet Psicopedagògic

El nostre Gabinet Psicopedagògic és un servei diferencial que treballa amb alumnes, professors i famílies per tractar individualment les necessitats de cada alumne. Així, assegurem l’atenció a la diversitat i un desenvolupament òptim de l’alumnat en funció de les seves aptituds i necessitats personals i afavorim la col·laboració amb la família per donar continuïtat al projecte educatiu.

Més informació
gabinete-psicopedagogico-agora-sant-cugat-2

Aviso Legal