Innovació tecnològica

La tecnologia forma part de les nostres vides i, sobretot, de les dels nostres alumnes. És imprescindible per desenvolupar reeixidament la realitat professional del futur. A més, com a eina educativa, la programació (coding) ofereix tot un ventall de recursos per a la resolució de problemes que cimenta en els alumnes la capacitat “d’aprendre a aprendre i els proporciona recursos per desenvolupar la seva curiositat i el seu pensament crític, així com una base sòlida per accedir a carreres de futur.

Projecte Gavea

En el Projecte GAVEA (Gestió de l’Aula Virtual per a l’Excel·lència Acadèmica) d’Agora Sant Cugat International School, les tauletes tàctils, les pissarres digitals i els materials interactius, sota supervisió i amb un ús diari limitat, constitueixen una font de recursos didàctics que aporten un component motivacional afegit a les activitats escolars i afavoreixen l’atenció a la diversitat. Aquestes noves eines milloren l’aprenentatge i afavoreixen la realització d’activitats cooperatives; a més, permeten el desenvolupament d’habilitats cognitives i l’adquisició de les competències bàsiques digitals.

innovacion-tecnologica-proyecto-gavea-agora-sant-cugat

Computer Science

Els centres del grup Globeducate tenen l’assignatura de Computer Science dins del projecte educatiu a tota la Primària i Secundària. Un mètode molt innovador ja que amb aquesta assignatura els alumnes aprenen a programar (coding) i a entendre com es realitzen el software i les aplicacions que utilitzem de forma quotidiana. El llenguatge de programació obre la ment i la manera de pensar dels nostres alumnes i n’afavoreix el seu aprenentatge. A més, els permet participar en activitats com l’«Hour of Code», un esdeveniment internacional col·laboratiu patrocinat per les empreses tecnològiques més avançades del món.

innovacion-tecnologica-computer-science-agora-sant-cugat

Tecnologia Creativa

La creativitat és fonamental en el progrés de creixement dels nostres estudiants: cimenta la seva autoestima, desenvolupa la comunicació, afavoreix la socialització i fomenta la integritat. A l’Agora Sant Cugat International School oferim diferents activitats que potencien aquesta gran capacitat. Tenim un taller extraescolar de robòtica en què els alumnes aprenen a programar robots per dur a terme diverses tasques. A tecnologia creativa els alumnes aprenen a programar drons i a dissenyar videojocs o elements 3D. Mitjançant la ciència divertida, els alumnes apliquen diferents conceptes científics gràcies a l’ús dels laboratoris. El Kids Brain també forma part d’aquest espai creatiu i consisteix en l’aprenentatge de matemàtiques en anglès a través de l’àbac. A més, a multimèdia els alumnes tenen l’oportunitat de desenvolupar la creativitat amb fotografies, curtmetratges i lipdubs.

innovacion-tecnologica-tecnologia-creativa-agora-sant-cugat-am

Aviso Legal