Metodologia

A l’Agora Sant Cugat International School defensem una escola investigadora, activa i creativa on cada alumne, guiat pels seus professors, és l’autèntic protagonista del seu propi aprenentatge. Una metodologia amb què els alumnes participen activament a les classes, analitzen amb deteniment el que els envolta, dialoguen amb respecte i tolerància envers els seus companys, treballen de forma experimental, multidisciplinària i cooperativa amb sentit de la responsabilitat i valoren la cultura de l’esforç. La labor del professor consisteix a motivar i guiar el desenvolupament del procés educatiu perquè els alumnes reflexionin i aconsegueixin trobar una solució als temes plantejats.

Convertir els alumnes en protagonistes del seu propi aprenentatge significa oferir-los l’oportunitat perquè ells mateixos construeixin el seu coneixement, un coneixement significatiu que els ajudi a entendre i situar-se al món real. A Agora Sant Cugat International School utilitzem metodologies perquè els nens es converteixin en els protagonistes d’aquesta fabulosa aventura educativa que potencia el seu aprenentatge.

Motivació i Repte

Està demostrat que els alumnes aprenen millor quan el seu treball els motiva i aquest té el nivell apropiat de repte. Per aquesta raó, a Agora Sant Cugat International School el nostre alumnat aprèn a aprendre i es forma mitjançant mètodes motivadors, interactius i vivencials. Per exemple, gràcies a l’hort escolar del centre, els alumnes de primària adquireixen responsabilitat i il·lusió i, a la vegada, s’afavoreix una alimentació sana i s’incorporen valors de respecte cap a l’entorn. Igualment, a secundària, els laboratoris són un lloc d’experimentació on els alumnes cultiven el mètode científic i l’esperit crític.

metodologia-motivacion-y-reto-agora-sant-cugat-1

Tècniques docents personalitzades

El treball amb els alumnes comença amb l’estudi de les seves capacitats, aptituds i preferències. Així, els professors poden personalitzar les metodologies i els recursos i posar una àmplia gamma de tècniques docents al servei del desenvolupament de cada alumne: treball por projectes, instrucció directa, flipped classroom, experimentació, pensament crític, etc. Pensem que els nostres professors han de dur a terme una tasca de coaching, ambla combinació de tots aquests recursos per treure la part més brillant de cada estudiant.

metodologia-tecnicas-docentes-personalizadas-agora-sant-cugats-1

Aprenentatge col·laboratiu

La base de l’aprenentatge col·laboratiu és el treball en equip, per això la interacció comunicativa i social forma part del dia a dia com a element clau per al desenvolupament de les seves habilitats. En aquest tipus d’aprenentatge tots els components de l’equip estan involucrats, hi participen de forma activa i tots són responsables del treball per aconseguir un objectiu comú.

metodologia-aprendizaje-colaborativo-agora-sant-cugat

Pensament crític

La nostra intenció a Agora Sant Cugat International School és fer que els nostres alumnes «aprenguin a aprendre» i aconseguir així que l’alumne arribi a adquirir una autonomia intel·lectual. La clau per fomentar aquest pensament crític resideix a treballar certes destreses des de petits i introduir aquesta vocació des de l’etapa d’Educació Infantil. Durant els seus anys d’estudi, els alumnes desenvolupen el pensament crític, que els ajuda a indagar, analitzar, avaluar i crear.

metodologia-pensamiento-critico-agora-sant-cugat

Avaluació i feedback per a l’aprenentatge

Al nostre centre, l’avaluació de l’alumnat està en constant procés d’evolució i millora. En aquest procés d’avaluació considerem necessària l’avaluació formativa, que es basa en diferents fonts i evidències (per exemple, la correcció de tasques, l’observació a l’aula, converses amb alumnes, portafolis dels millors treballs). Amb un feedback regular i incisiu, els professors poden identificar les pròximes passes de l’aprenentatge de cada alumne i revisar tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. L’ús de rúbriques i criteris d’èxit compartits amb els alumnes els ajuda a entendre com evolucionen i què necessiten millorar, per aconseguir majors avançaments acadèmics.

metodologia-evaluacion-y-feedback-agora-sant-cugat-pt

ELLS T’HO EXPLIQUEN

«I qui ens ho diria que fer boletes de paper, aconseguir “gommets” a la classe d’anglès, aprender la taula del 9, saltar els obstacles a educació física, tocar el violí i dibuixar christmas, ens permetria calcular integrals, escriure narracions, resoldre equacions químiques, estudiar el funcionament de la cèl·lula, comprendre i interpretar a Plató, calcular les forces exercides entre els planetes i moltes altres coses.

Hem après a ser crítics, a no conformar-nos i a superar-nos cada dia. Ens han ensenyar a desenvolupar al màxim les nostres possibilitats i a potenciar encara més aquelles que ens són més apropiades. I el més important, hem descobert que amb esforç podem arribar tant lluny com ens proposem»

Marta Caminal Caramés

Ex alumna, actualment cursant Medicina

«Hola! Em diuen Bianca i tinc 12 anys. Sóc alumna de l’Agora Sant Cugat International School, i sempre, des del primer dia d’escola m’ha encantat! És tot molt emocionant!

En la transició de la meva escola anterior a l’Agora es van produir molts canvis positius i tots els professors van ser molt útils. Vaig tenir problemes per adaptar-me als diversos sistemes de divisió en matemàtiques i el meu professor em va ensenyar a fer-los pas a pas fins que vaig aconseguir entendre’ls. A més, hi ha molta gent agradable i això significa que pots arribar a tenir molts amics per passar el temps. Hi ha moltes oportunitats per fer coses diferents com unir-se a la banda de l’escola, aprendre idiomes i fins a aprendre a cuinar. L’escola et desafia a traure el millor de tu, i a qui no li agraden els reptes?

Encara recordo el primer dia en 6è de Primària. Estava emocionada d’estar-me en una nova escola, però també un poc nerviosa. Després que em presentaren a tothom, recordo que em vaig sentir alleujada quan vaig descobrir que tots eren superamables, solidaris i acollidors.

És una escola realment molt bona, ja que millora el teu coneixement i al llarg de 6è de Primària vaig millorar molt les meves habilitats de llengua i les meves habilitats musicals. Amb la classe vam fer excursions molt divertides i viatges al camp. Els meus favorits eren els viatges en què ens quedàvem a dormir (un a la tardor i un altre a l’estiu). En el meu primer any vaig fer molts amics nous i vaig aprendre coses interessants sobre el món. El que m’agrada d’ASCIS és que hom es preocupa per tu i fas amics per tota la vida.»

Bianca Román

Alumna de 1r d’ESO

Aviso Legal