Agora Sant Cugat International School aconsegueix magnífics resultats a les Proves PISA

De nou, el Col·legi Agora Sant Cugat International School ha aconseguit brillants resultats en el Programa per a l’Avaluació Internacional dels Alumnes, també conegut com a Proves PISA. Els alumnes de 15 anys s’avaluen de Matemàtiques, Ciències i Lectura. Aquestes proves aporten uns resultats fidedignes sobre el nivell de rendiment d’estudiants en més de 70 països que, conjuntament, comprenen nou desenes parts de l’economia mundial.

Després de rebre els resultats de les proves, un any més els alumnes del nostre centre han superat els millors col·legis de països líders en excel·lència educativa, com són Japó, Finlàndia i Corea. El nostre Col·legi ha obtingut una mitjana de 565 punts entre les tres proves principals. Han aconseguit 560 punts en Lectura, 582 en Matemàtiques i 552 en Ciències. Per això, s’ha de destacar el rendiment dels nostres alumnes en comparació a la mitjana espanyola en totes les matèries i, fins i tot, superior als països de l’OCDE i països líders com Canadà o els esmentats anteriorment.

La implicació dels nostres alumnes, professors i pares que pertanyen a la comunitat del col·legi ens du a poder gaudir d’un ambient de convivència i disciplina realment positiu i superior al d’altres centres; per això, volem donar les gràcies a tots els que han col·laborat durant aquests anys per aconseguir la nostra excel·lència educativa, en la qual seguirem treballant per millorar encara més l’educació dels nostres alumnes i la qualitat del nostre centre.

Comunicat Agora Sant Cugat: Resultats Proves PISA 2017

08 / 06 / 17