Els alumnes d'Agora Sant Cugat International School han aconseguit el 100% d'aprovats a les Proves d'Accés a la Universitat

Els alumnes d’Agora Sant Cugat International School han aconseguit el 100% d’aprovats a les Proves d’Accés a la Universitat, entre els quals cal destacar a tres d’ells, Pol, Marta i Alejandro, que han obtingut la Distinció atorgada pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per aconseguir unes notes iguals o superiors a 9 en la fase general.

A més, els nois i noies que han cursat la doble titulació del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional i Batxillerat Nacional també han aconseguit el 100% d’aprovats i han superat les proves de Selectivitat, obtenint el seu Diploma de l’IB amb una nota mitjana de 33 punts sobre 45, superant així la mitjana mundial i amb especial menció a un dels nostres alumnes que ha arribat a un total de 40 punts.

Aquests resultats consoliden a Agora Sant Cugat com a escola de referència en la implantació del Batxillerat Internacional. Enhorabona a tots els alumnes, professors i famílies per fer-ho possible.

23 / 07 / 19